Stosunek Mao Zedonga do świata zewnętrznego w latach 1949-1956

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 18 (180) (1987) s. 55-72
Krzysztof Makowski

 

do góry