Poglądy Karola Marksa i Fryderyka Engelsa na państwo despotyczne azjatyckiego sposobu produkcji

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 20 (219) (1991) s. 15-25
Roman Bäcker

 

do góry