Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1986 do 31 grudnia 1987 roku

Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, Tom 23 (1988) s. 153-164
Zofia Dąbrowska

 

do góry