Nazwy mieszkańców w języku staro-cerkiewno-słowiańskim

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 6, Numer 1-2 (1960) s. 249-266, 357
Maria Brodowska-Honowska

 

do góry