Ateny wołyńskie

Przegląd Humanistyczny, Tom 50, Numer 1 (394) (2006)
Andrzej Fabianowski , Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.)
Tytuł recenzowanego dzieła:
red. S. Makowski ,Krzemieniec : Ateny Juliusza Słowackiego ,Warszawa 2004 : [recenzja]

 

do góry