Bolesław III Krzywousty - w 900 rocznicę urodzin : Sesja naukowa Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP)

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 30, Numer 3 (124) (1985) s. 3-9
Jakub Chojnacki

 

do góry