W żywiole krytyki

Przegląd Humanistyczny, Tom 20, Numer 1 (124) (1976) s. 111-114
Danuta Marszałkowska , Marian Stępień (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Marian Stępień ,Ze stanowiska lewicy : studium jednego z nurtów polskiej krytyki literackiej 1919-1939 ,Kraków : Wydaw. Literackie 1974

 

do góry