Dzieje prasy polonijnej

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 4 (151) (1978) s. 139-141
Jerzy Myśliński , Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Andrzej Paczkowski ,Prasa polonijna w latach 1870-1939 : zarys problematyki ,Warszawa : Biblioteka Narodowa 1977

 

do góry