U podstaw semantyki języka naturalnego

Przegląd Humanistyczny, Tom 23, Numer 6 (165) (1979) s. 163-167
Marek Świdziński , Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Andrzej Bogusławski ,Problems of the thematic-rhematic structure of sentences ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1977

 

do góry