Sztuka a informacja

Rocznik Historii Sztuki, Tom 3 (1962) s. 44-111
Mieczysław Porębski

 

do góry