Polska myśl polityczna XIX i XX wieku

Przegląd Humanistyczny, Tom 23, Numer 6 (165) (1979) s. 175-179
Michał Śliwa, Jan St. Miś
Title of the reviewed work:
[red. Jan St. Miś] ,Twórcy polskiej myśli politycznej : zbiór studiów ,Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich 1978.

 

do góry