O poglądach na styl wiślano-bałtycki w polskiej architekturze sakralnej XIX wieku

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 78 (1992) s. 303-328
Andrzej Majdowski

 

do góry