Kilka uwag o polskich przekładach "Eugeniusza Oniegina"

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 2 (149) (1978) s. 87-96
Halina Satkiewicz

 

do góry