Zarządzanie kategorią jako wyraz reagowania na potrzeby klienta

Contemporary Economics, Tom 4, Numer 4 (2010) s. 249-256
Agnieszka Biernat-Jarka, Katarzyna Świerczyńska

 

do góry