Roman Michałowski, "Princeps fundator : studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XII wieku", Warszawa 1989, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny : praca habilitacyjna powieliona w nakładzie do 1000 egzemplarzy : [recenzja]

Folia Historiae Artium, Tom 28 (1992) s. 151-154
Andrzej Grzybkowski , Roman Michałowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Roman Michałowski ,Princeps fundator : studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku ,Warszawa : Arx Regia 1993

 

do góry