Z prac poświeconych V Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów.

Biuletyn Polonistyczny, Tom 5, Numer 15 (1962) s. 14-17

 

do góry