Wokół nauczania chemii w Akademii Połockiej

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 10, Numer 2 (20) (2001) s. 67-79
Ignacy Z. Siemion

 

do góry