Korona króla czy Matki Boskiej?

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 52, Numer 2 (1986) s. 86-87
Rainer Sachs

 

do góry