Świadomość obrazowania Fortunaty Obrąpalskiej

Rocznik Historii Sztuki, Tom 32 (2007) s. 155-183
Ewa Hornowska

 

do góry