Generał Rudolf Dzipanov, 1921-2013

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 14(65), Numer 3 (245) (2013) s. 236-239
Czesław Szafran

 

do góry