Obsada personalna Oddziału II Sztabu Generalnego WP w latach 1945-1956

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 14(65), Numer 3 (245) (2013) s. 73-100
Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk

 

do góry