„Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne”, Kielce 1990; Z. Guldon, K. Przystanek, „Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI-XVIII wieku. Studia i materiały", Z. Guldon, Kielce 1990 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 83, Numer 1 (1992) s. 171-175
Waldemar Kowalski , Z. Guldon (aut. dzieła rec.), K. Krzystanek (aut. dzieła rec.)

 

do góry