Dwór i urząd biskupi w późnośredniowiecznej diecezji poznańskiej

Roczniki Historyczne, Tom 60 (1994) s. 185-202
Izabela Skierska

 

do góry