Małe i duże formy literackie

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 2 (149) (1978) s. 202-206
Andrzej Goreń , Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jan Trzynadlowski ,Małe formy literackie ,Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich 1977

 

do góry