Czterechsetlecie pierwszej gramatyki języka słoweńskiego i słoweńskiego przekładu "Biblii" : (o języku słoweńskim, jego współczesnych problemach, historii i dialektach - dzisiaj)

Przegląd Humanistyczny, Tom 28, Numer 5/6 (224/225) (1984) s. 153-165
Hanna Orzechowska

 

do góry