"Opera polska w XVIII i XIX wieku", pod red. Macieja Jabłońskiego, Jana Stęszewskiego, Janiny Tatarskiej, Poznań 2000 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 47, Numer 1 (184) (2002) s. 141-145
Teresa Malecka , Maciej Jabłoński (aut. dzieła rec.), Jan Stęszewski (aut. dzieła rec.), Janina Tatarska (aut. dzieła rec.)

 

do góry