Poprawianie historii PPR : metody fałszowania źródeł historycznych w pierwszej edycji dokumentów PPR

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 5, Numer 1/2 (48/49) (2005) s. 33-49
Piotr Gontarczyk

 

do góry