Adolf Pawiński i jego dzieło o "Rządach sejmikowych w Polsce"

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 11 (158) (1978) s. 169-174
Jerzy Maternicki , Adolf Pawiński (aut. dzieła rec.), Henryk Olszewski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Adolf Pawiński ; oprac. i wstępem poprzedził Henryk Olszewski ,Rządy sejmikowe w Polsce (1572-1795) na tle stosunków województw kujawskich ,Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy 1978

 

do góry