Folklor muzyczny współczesnej wsi : (na przykładzie Mąkolic w województwie łódzkim)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica, Tom 11 (2000) s. 3-114
Joanna Ludwicka

 

do góry