Ententa wobec tzw. mandatu zakaukaskiego (1919-1920)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 32 (1997) s. 47-70
Paweł Olszewski

 

do góry