Historia Słowian południowych i zachodnich : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 5 (152) (1978) s. 154-157
Leszek Jaśkiewicz, J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski
Title of the reviewed work:
Jerzy Skowronek, Mieczysław Tanty, Tadeusz Wasilewski ,Historia Słowian południowych i zachodnich ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1977

 

do góry