Wygląd przeżyciowy głowy średniowiecznych Cedynian na przykładzie wybranych przedstawicieli : próba rekonstrukcji i uwagi na temat wartości poznawczej metody

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 33 (1987) s. 165-183
Alicja Witucka-Piskorska

 

do góry