Losy biblioteki prywatnej Wacława Aleksandra Maciejowskiego w świetle rodzinnej korespondencji

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 15 (2009) s. 27-48
Tadeusz Szperna

 

do góry