VII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 7, Numer 10-11 (2007) s. 8-19
Jerzy Kirszak

 

do góry