"Uformowanie się wielkiej własności feudalnej klasztoru cystersów w Henrykowie", H. Dąbrowski, Roczniki Historyczne 1956 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 12, Numer 1 (1957) s. 91-96
Wacław Korta , H. Dąbrowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry