III Sympozjum Konserwatorskie Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

Kronika Zamkowa, Tom 3 (5) (1986) s. 22-26
Janusz Lehmann

 

do góry