Dzieje zatargów i ugody o kościół kiejdański w XVI-XVII w.

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 21 (1976) s. 83-110
Jan Seredyka

 

do góry