Bułgarski ruch ludowy : (od końca XIX wieku do I wojny światowej)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 45 (2010) s. 259-275
Andrzej Malinowski

 

do góry