"Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich", Warszawa 2000 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 36 (2001) s. 223-227
Daniel Boćkowski

 

do góry