W służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej i Polski Ludowej : na marginesie książki: Zbigniew Czeczot-Gawrak, "Ze wspomnień dyplomatycznych, żołnierskich i innych", Warszawa 1999

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 36 (2001) s. 189-195
Henryk Bartoszewicz , Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.)

 

do góry