Nieznany zabytek średniowiecznej emalii z katedry poznańskiej

Studia Muzealne, Tom 2 (1957) s. 36-70
Krystyna Józefowiczówna

 

do góry