Dekoracja malarska w salonie pałacu hrabiów Mieroszewskich przy ul. Sławkowskiej 22 w Krakowie

Rocznik Krakowski, Tom 68 (2002) s. 143-170
Paweł Pencakowski

 

do góry