O niektórych nazwach "duchem podszytych" w onimii polskiej, włoskiej i francuskiej

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 55 (2011) s. 79-91
Artur Gałkowski

 

do góry