Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Szczecinie za rok 1987

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 33 (1987) s. 429-440
Jadwiga Najdowa

 

do góry