Zmienność czaszki i wysokość ludności polskiej od X do XIX w. na przykładzie populacji wiślickich

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 55, Numer 3-4 (2000) s. 73-76
Wiesław Kapla

 

do góry