Chłopską przemienić dolę...

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 1 (1987) s. 28-45
Henryk Syska

 

do góry