Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 53, Numer 4 (211) (2008) s. 189

 

do góry