Konferencja naukowa "Fin de siècle i muzyka polska".

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 53, Numer 4 (211) (2008) s. 198-199

 

do góry