Rękopis dramatu "Ksiądz Marek" Juliusza Słowackiego w zbiorach Akademii Umiejętności

Rocznik Krakowski, Tom 65-66 (1999-2000) s. 71-80
Karolina Grodziska, Krystyna Szymurowa

 

do góry