Listy polskie spod Smoleńska

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 21 (1976) s. 183-195
Tatiana N. Koprejewa

 

do góry